Användarkonton

Om ni vill ha ett konto för ett utskott, en för er ordförande och en för er revisor går detta självklart att hantera helt själva i systemet.

Årsmötesfunktioner

Digital röstning, visning av motioner och propositioner och uppladdning av de kandidater som finns underlättar för er när ni ska ha årsmöte. Varje medlem kan enbart rösta en gång, och endast medlemmar kan rösta.

eBas-koppling

Alla medlemmar skickas automatiskt till eBas och tas automatiskt bort därifrån om ni gör ändringar i Kårkortet. I nuläget synkroniseras inte andra ändringar (när ni redigerar en medlem), men detta kommer inom snar framtid.

En super-snabb medlemslista

200 personer i kön till biljettförsäljningen och ett långsamt medlemssystem fungerar ej. Vi har gjort det enkelt för er. När ni går in på medlemslistan lagras denna lokalt hos er under tiden den används, vilket gör att ni får en noll-fördröjning när ni söker på en medlem.

Enkel återvärvning

Vi förstår att återvärvning kan kännas surt och tungt. Vi har gjort det hela väldigt enkelt genom att kunna snabb-återvärva en klass direkt till nästa års medlemslista.

Eventstatistik

Om ni anordnar ett event och skannar QR-koden hos varje medlem klumpas dessa baserade på tidsperioder ni väljer, vilket ger er exakt statistik på vilka som kom på eventet.

Grafisk profil: Färger

Ni väljer själva helt egna färger på systemet, och matar in en primär- och sekundärfärg. Utseendet på administratörspanelen och medlemskorts-sidan ändras automatiskt.

Grafisk profil: Logotyp

Ni laddar helt själva upp er egen logotyp, som visas för medlemmarna.

Grafisk profil: Omslagsbild

Vill ni förmedla er kåranda till medlemmarna? Ni kan enkelt ladda upp en egen omslagsbild som visas för medlemmarna vid inloggning!

Klass-koppling

Varje medlem är kopplad till en klass som är kopplad till ett program. Detta ger oss möjligheten att ge er fantastisk statistik som ni inte får av något annat system. Ni ser hur många medlemmar och icke-medlemmar som finns i klassen, tillsammans med vilken anslutningsgrad klassen har.

Ladda upp filer för era medlemmar

Ni kan ladda upp nästan vilka filer som ni vill. Dessa visas för medlemmarna och finns tillgängliga för nedladdning. Självklart kan ni filtrera så att en fil bara visas för särskilda klasser.

Mailutskick

Det skickas mail för många av de steg en medlem tar, exempelvis när man blir medlem, när ens medlemskap har godkänts och vid lösenordsåterställning.

Nedräkning

Med denna funktion kan ni som elevkår skapa en nedräkning till exempelvis ett event. En nedräkning visas då på medlemmens Kårkort. 

Rabatter

Visa era rabatter för medlemmarna. Det går även att filtrera rabatter så att de bara visas för särskilda klasser. Ordningen rabatterna visas i går självklart också att ändra på.

School Apparel-integration

Vill ni sälja skolkläder via School Apparel? Då kan ni generera rabattkoder för en fast summa via Kårkortet, så att endast era medlemmar kan få de bästa priserna!

Skräddarsy systemet

Ni väljer helt själva vilka funktioner ni vill använda er av, och kan på så sätt anpassa Kårkortet helt själva.

Sofistikerad medlemsstatistik

Könsfördelning, programfördelning, anslutningsgrad för program och för klass, tidsbaserad statistik, översikt över er migration till Kårkortet och mycket mer ingår självklart statistik-mässigt i Kårkortet.

Unik länk till er kårsida

Om ni vill ha en unik länk till er startsida där era medlemmar kan logga in och bli medlemmar för att ha i er instagram-bio kan ni enkelt hämta en sådan på start-sidan av Kårkortet.

Unika QR-koder med tidsbegränsning

Varje medlem har en unik QR-kod som är kopplad till bara denna och är giltig i 5 minuter. Detta gör förfalskningar av medlemsskap nästan omöjligt, och gör att skärmdumpar etc ej kommer fungera.

Övriga funktioner

Övriga funktioner som inte behöver någon beskrivning.

 • "Håll mig inloggad" som håller medlemmen inloggad i upp till ett år efter första inloggning
 • Audit log som gör det möjligt att se vad varje användare har utfört för handlingar i Kårkortet
 • Automatiska påminnelser om personer på granskningslistan varje natt
 • Baserat på senaste webbtekniken
 • Eget typsnitt vid förfrågan
 • Kontaktformulär till elevkåren inbyggt i Kårkortet
 • Ladda upp era stadgar för att visa för en elev när de blir medlem eller för den inloggade medlemmen
 • Möjligheten för medlemmen att se aktiva inloggningar, och inaktivera dessa
 • Se när en medlem loggat in & när dennes QR-kod har skannats
 • Se skickade mail från systemet
 • Skicka ett nytt lösenord till en medlem som glömt deras lösenord
 • Skriv in enstaka medlemmar från administratörspanelen
 • Slumpa fram en medlem från medlemslistan
 • Tidsbegränsat medlemskap som begränsar inloggning efter ett år
 • Välj hur länge QR-koden är giltig och när en varning för "nyligen skannad" ska visas