Medlemslistan

Information om hur du använder medlemslistan, vilken information som visas och hur sökning fungerar.


Lägga till en medlem
Åtgärder i medlemslistan
Sökning och filtrering i medlemslistan
Se fördjupad medlemsinformation
Medlemsöversikten

Grafiska inställningar

Hur ni får Kårkortet att se ut precis som ni vill.


Konfigurerbara inställningar
Grafik - Logotyp
Grafik - Medlemskortet
Grafik - Typsnitt
Grafik - Omslagsbild

QR-koder

Hur QR-koder kan skannas och hur de hjälper er att ta er till nästa nivå.


Har varje medlem en unik QR-kod?
En förklaring till QR-event
Se en medlems skannade QR-koder
Stänga av QR-systemet

Rabatter

Frågor om hur rabatter fungerar? Klicka in på någon av artiklarna nedan.


Sätta på eller stänga av rabattsystemet
Lägga till en rabatt
Redigera en rabatt
Ta bort en rabatt

Klasser

För att Kårkortet ska fungera behöver ni lägga till era klasser - läs mer här!


Varför krävs klasser?
Hur lägger man till klasser?

Övrigt

Hittar du inte det du sökte? Övrigt kan ha svaret på din fråga!


Skicka uppstartsmail vid migrering
Exportera medlemslistan