Välkommen till en ny era

1

Varje medlem
får en unik QR-kod

Varje medlem har en unik QR-kod kopplad till sig som endast är giltig i 5 minuter, vilket omöjliggör medlemsförfalskning.

2

QR-koden skannas

Styrelsen, utskotten och samarbetspartners skannar QR-koden med hjälp av kamera-appen på deras mobil.

3

Swosh! Statistik!

Varje QR-skanning loggas vilket gör att ni kan få statistik utifrån ett specifikt event eller en specifik aktivitet.

QR-koden som visas för medlemmen

1. Varje medlem får en unik QR-kod.

När en medlem loggar in på medlemssidan genereras en unik QR-kod med ett så kallat "QR-seed". Detta seed är giltigt i 5 minuter och efter det ger alla skanningar ett varningsmeddelande för den som skannar om att koden har gått ut. Genom att be medlemmen trycka på "Ladda om QR-kod" uppdateras giltighetstiden för att gälla ytterliggare 5 minuter. Detta ger medlemmen några minuter till att skanna QR-koden.

QR-koden som visas för medlemmen

2. QR-koden skannas.

En QR-kod är ett sätt att spara information på. Förr i tiden krävdes speciella skannrar för att skanna en QR-kod. Tiden gick och med hjälp av modern teknik som mobiltelefoner kunde man med hjälp av en app ta ett foto på en QR-kod för att se vad den länkade till. Idag kan de flesta telefoners inyggda kamera-app läsa QR-koder, vilket gör det möjligt för er att enbart hålla upp kameran framför QR-koden för att länkas vidare.

QR-koden som visas för medlemmen

3. Swosh! Statistik!

när en QR-kod skannas lagras medlems-ID:t i en lista tillsammans med tiden då koden skannades samt en eventuell koppling till ett QR-event. Genom att ni i förhand eller efterhand registrerar ett QR-event kan ni få fram generell statistik för vilka program, klasser eller kön som närvarade under eventet. Är årsmötet verkligen så poppis hos naturarna som ni tror?

Hjälpartiklar

Vi förstår att det kan vara svårt att greppa QR-systemet. Läs gärna våra hjälp-artiklar för mer information om hur QR-koderna fungerar och vad som gör det hela så bra.

Unikhet

Ja, varje QR-kod är unik!

Läs mer →

QR-event

QR-event kommer helt klart lyfta er elevkår till nästa nivå.

Läs mer →

Detalj-nivå

Ni kan se exakt när en medlems QR-koder skannades.

Läs mer →